Caving: St Cuthberts (23-Aug-2023)

Caving Logbook

Caving: St Cuthberts (23-Aug-2023)

  • Rich

  • St Cuthberts

  • 03:00 hours
  • 2,468:19 cumulative hours

Wire Rift > Mud Hall > Rocky Boulder > Chockstone Rift > Coral Chamber > Fracture Rift > Boulder Chamber > Upper Traverse > Catgut Rift > Rabbit Warren Extensions > Rabbit Warren > Streamway > Everest Passage > Boulder Chamber > Mud Hall > Wire Rift.

Strava Stats

Recent Last 4 weeks

3 nr
14 mi
02:04:14
826 ft
0 nr
0 mi
00:00:00
0 ft
1 nr
1 mi
00:44:39

Year-to-date

31 nr
113 mi
16:22:42
9,011 ft
2 nr
47 mi
03:29:01
2,184 ft
32 nr
40 mi
25:24:57

All-Time Stats

1,498 nr
10,346 mi
1432:03:58
809,530 ft
907 nr
5,916 mi
505:55:16
441,165 ft
85 nr
102 mi
69:44:12

Social